Przejdź do głównej części

Witamy na blogu kancelarii DC poświęconym upadłości konsumenckiej!

02 lip 2019 10:03

Przedmiotem niniejszego bloga będzie przybliżenie tematyki postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podstawą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej stało się powszechne zjawisko nadmiernego zadłużenia osób fizycznych. Jednakże wprowadzenie w 2008 roku instytucji upadłości konsumenckiej przez wiele lat nie spełniło swoich podstawowych celów, gdyż regulacja ta okazała się być zbyt restrykcyjna. W szczególności podstawowym problemem był już sam zakres przesłanek ogłoszenia upadłości oraz rygorystyczne uregulowanie przewidujące obligatoryjne umorzenie postępowania w sytuacji naruszenia przez upadłego określonych w ustawie obowiązków i to niezależnie od istotności danego uchybienia. Kolejną problematyczną kwestią były wysokie koszty postępowania wiążące się z ogłoszeniem upadłości.

Obecnie ogłoszenie upadłości w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej odbywa się według znacznie bardziej liberalnych dla dłużnika zasad, o których będzie mowa szczegółowo w niniejszym blogu. Świadczą o tym przedstawione szczegółowo sprawy klientów kancelarii Dextra Centro (które odnaleźć można w zakładce „Casual Cases”) jak i przytoczonych orzeczeniach polskich sądów w zakresie upadłości konsumenckiej. Dlatego też aktualne regulacje należy uznać za zdecydowanie korzystniejsze dla dłużników, aczkolwiek dalej nie pozbawione wad.

Upadłość konsumencka nadal pozostaje skomplikowaną procedurą nawet w tych najprostszych sprawach, w których dłużnik nie ma znaczącego majątku pozwalającego mu na spłatę wierzycieli. Dlatego też w przyszłości konieczna jest dalsza ingerencja ustawodawcy i wprowadzenie kolejnych, jeszcze dalej idących zmian, w zakresie obowiązywania przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.

Ukazujące się na stronie kancelarii Dextra Centro artykuły będą dotyczyły podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem w Polsce postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zostanie opisana m.in. historia regulacji instytucji upadłości konsumenckiej na przestrzeni ostatnich lat, jak i to, co rozumiemy przez pojęcie upadłości konsumenckiej. Oprócz powyższego odnajdziemy tu również podstawowe informacje na temat zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Upadłość konsumencka nie jest typową upadłością, z jaką mamy do czynienia w przypadku przedsiębiorców, a tym samym nie spełnia ona tych samych celów, jakie spełnia upadłość przedsiębiorców. Dlatego też głównie poruszę zagadnienia związane z istotą, celami oraz funkcjami tej upadłości. W związku z tym zostały także wskazane podstawowe zasady związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania upadłościowego. Nie będzie się tu mogło również obejść bez scharakteryzowania, jakże ważnego dla całego postępowania upadłościowego pojęcia zdolności upadłościowej.

Główny obszar analizy będzie dotyczył realizacji poszczególnych etapów postępowania w przypadku upadłości konsumenckiej. Cała procedura związana z upadłością konsumencką dzieli się na szereg etapów, poczynając od momentu istotnego dla samego rozpoczęcia całego postępowania, czyli wszczęcia takiego postępowania, aż po wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Takie postępowanie cechuje się również szeregiem odrębności wyróżniających to postępowanie od postępowania upadłościowego dotyczącego przedsiębiorców. O tym wszystkim znajdziecie informacje na niniejszym blogu kancelarii Prawa Upadłościowego Dextra Centro. Zachęcam do lektury oraz śledzenia pojawiających się raz w tygodniu interesujących wpisów.

 

Łukasz Cieślik