Przejdź do głównej części

Nasze Sprawy

Dokument stwierdzający uznanie osoby X Z za upadłą zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawie upadłościowym dla Anglii z wszelkimi idącymi za...

Kolejne ważne postanowienie warszawskiego sądu upadłościowego z dn. 2 września 2019 r. w dorobku Kancelarii Dextra Centro. Przytoczone postanowienie...

Postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r., Sąd wydał postanowienie o ogłoszenie upadłości naszej klientki. Pani A. jako osoba fizyczna...

Początek wiosny okazał się bardzo owocnym czasem dla naszej kancelarii i niezwykle szczęśliwym okresem dla naszych Klientów. W trzech kolejnych...

Dłużniczka wniosła o ogłoszenie upadłości zwanej „konsumencką”, w trybie art. 4911 i następnych prawa upadłościowego....

Postanowieniem z dnia 19.11.2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie , X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych...

Na koncie naszej kancelarii kolejna ogłoszona upadłość (Postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 03.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 194/18)...

Klientka D.K. podczas postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód X Wydział Gospodarczy nie posiadała dowodów potwierdzających...

Po raz kolejny okazuje się, że cierpliwość i wytrwałość w negocjacjach z wierzycielami popłaca. Kolejnym przykładem potwierdzającym, że w wyniku...

Życie naszego Klienta zaczęło komplikować się ponad 4 lata temu, z chwilą gdy stracił bardzo dobrze płatną pracę na stanowisku specjalisty do...