Przejdź do głównej części

Ogłoszenie upadłości obcokrajowca bez konieczności składania wyjaśnień(Postanowienie wraz z uzasadnieniem)

23 paź 2019 12:45

Kolejne ważne postanowienie warszawskiego sądu upadłościowego z dn. 2 września 2019 r. w dorobku Kancelarii Dextra Centro.

Przytoczone postanowienie nie pozostawia wątpliwości co do faktu, iż osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa, ale przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polski z zamiarem stałego pobytu oraz będące w stanie niewypłacalności mogą skutecznie wnioskować o ogłoszenie wobec nich bankructwa zgodnie z polskim prawem. W poniższym uzasadnieniu wartym podkreślenia jest ustosunkowanie się sądu co do prawdziwości i kompletności załączonych we wniosku dokumentów w ten sposób, że rozpoznał sprawę na posiedzeniu niejawnym. Zaoszczędziło to naszemu Klientowi wiele stresu związanego ze składaniem wyjaśnień na rozprawie, jak to ma miejsce w większości toczących się postępowań.

W tym przypadku ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej odbyło się w przeciągu 2 miesięcy od dostarczenia wymaganych przez Kancelarię dokumentów. Sprawne działanie prawników oraz rzetelne wywiązanie się z naszych zaleceń przez Klienta pozwoliło definitywnie rozwiązać istniejący od wielu lat problem.