Przejdź do głównej części

Ogłoszenie bankructwa Klienta na zasadach angielskich z zachowaniem majątku!! Zobacz jak to wygląda w UK

23 paź 2019 1:27

Dokument stwierdzający uznanie osoby X Z za upadłą zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawie upadłościowym dla Anglii z wszelkimi idącymi za tym korzyściami.