Przejdź do głównej części

Ogłoszenie upadłości pomimo spirali zadłużenia !

16 maj 2019 11:09

Początek wiosny okazał się bardzo owocnym czasem dla naszej kancelarii i niezwykle szczęśliwym okresem dla naszych Klientów. W trzech kolejnych sprawach o ogłoszenie upadłości sądy przychyliły się do naszych wniosków:)

Na uwagę zasługuje w tym miejscu orzeczenie Sądu Rejonowego w Częstochowie VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 13.05.2019 r. (sygn. akt VIII GU 68/19), którym sąd orzekł upadłość naszej Klientki w sytuacji klasycznej spirali zadłużenia (po otrzymaniu odpisu postanowienia i jego uzasadnienia niezwłocznie zamieścimy je na naszej stronie).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni zaciągała kolejne zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek we wszelkiego rodzaju bankach, parabankach i tzw. „chwilówkach”. Jedynym uzasadnieniem zaciąganych zobowiązań była konieczność pokrywania bieżących kosztów życia i utrzymania. Za pomocą kolejnych zobowiązań spłacane były wcześniej zaciągnięte. Pomimo faktu, że niewątpliwie naszej Klientce można było przypisać co najmniej rażące niedbalstwo, sąd orzekł upadłość.

Sytuacja ta jednoznacznie wskazuje, że orzecznictwo sądowe staje się coraz bardziej liberalne i prokonsumenckie. W coraz większej liczbie spraw upadłości są przez sądy ogłaszane. Biorąc pod uwagę panujące w orzecznictwie tendencje oraz fakt coraz „łagodniejszego” stosowania przepisów regulujących instytucję upadłości przez sądy warto jest zdecydować się na złożenie wniosku o upadłość. Stracić nie można nic, zyskać można bardzo wiele !