Przejdź do głównej części

Blog

W przypadku osób fizycznych – przedsiębiorców oraz wspólników handlowej spółki osobowej mających zdolność upadłościową możemy...

Nie ulega wątpliwości, iż prawo upadłościowe zalicza się do jednego ze źródeł prawa cywilnego. Zgodnie z treścią art. 1...

Stosownie do treści art. 5 Ustawy o prawie upadłościowym przepisy ustawy stosuje się przede wszystkim do przedsiębiorców w rozumieniu...

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, określane zostało w doktrynie, jak i orzecznictwie...

Przedmiotem niniejszego bloga będzie przybliżenie tematyki postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej....