Przejdź do głównej części

Blog

Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy nie dają osobom fizycznym prawa wyboru pomiędzy postępowaniem upadłościowym względem przedsiębiorcy,...

Zdolność upadłościowa

01 Paź 2019 6:57 pm

Kategoria „przedsiębiorcy” jest obecnie jednym z trzech źródeł tzw. zdolności upadłościowej, którą w języku prawniczym definiuje...

W przypadku osób fizycznych – przedsiębiorców oraz wspólników handlowej spółki osobowej mających zdolność upadłościową możemy wyróżnić...

Nie ulega wątpliwości, iż prawo upadłościowe zalicza się do jednego ze źródeł prawa cywilnego. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 p.u. ustawa reguluje...

Stosownie do treści art. 5 Ustawy o prawie upadłościowym przepisy ustawy stosuje się przede wszystkim do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia...

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, określane zostało w doktrynie, jak i orzecznictwie...

Przedmiotem niniejszego bloga będzie przybliżenie tematyki postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej....