Przejdź do głównej części

Blog

W polskim prawie rozróżnia się dwa rodzaje majątkowych ustrojów małżeńskich: ustawowy i umowny. Ustrój ustawowy to podstawowy ustrój...

Rząd przygotowuje nową specustawę, która ma uporządkować kwestię bankructw związanych z epidemią koronawirusa. Dziś prawo nakazuje,...

Zgodnie z art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu m.in.: 1) osoby...

Określone uchybienia upadłego dotyczące jego obowiązków w toku postępowania upadłościowego albo też dotyczące wykonywania planu spłaty...

Plan spłaty wierzycieli

03 lut 2020 5:27 pm

Instytucja planu spłaty jest cechą charakterystyczną przepisów o upadłości konsumenckiej. Jej odpowiednikiem nie jest ani układ zawierany...

Układ w upadłości konsumenckiej może mieć charakter nie tylko restrukturyzacyjny, ale i również likwidacyjny. Jednocześnie...

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszczyna się i prowadzi na podstawie prawidłowo złożonego wniosku o ogłoszenie...

Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy nie dają osobom fizycznym prawa wyboru pomiędzy postępowaniem upadłościowym względem przedsiębiorcy,...

Zdolność upadłościowa

01 paź 2019 6:57 pm

Kategoria „przedsiębiorcy” jest obecnie jednym z trzech źródeł tzw. zdolności upadłościowej, którą w języku prawniczym...