Przejdź do głównej części

Blog

Stosownie do treści art. 5 Ustawy o prawie upadłościowym przepisy ustawy stosuje się przede wszystkim do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia...

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, określane zostało w doktrynie, jak i orzecznictwie...

Przedmiotem niniejszego bloga będzie przybliżenie tematyki postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej....