Przejdź do głównej części

Ogłoszenie upadłości naszej Klientki B.Z. przy niespełnieniu przesłanki braku winy

17 wrz 2018 11:55

Postanowieniem z dnia 13.08.2018 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie przyznał naszej Klientce upadłość konsumencką pomimo, że w pewnym stopniu ponosiła ona winę w doprowadzeniu do stanu swojej niewypłacalności.

Nasza Klientka zaciągała kolejne zobowiązania w większości na pokrywanie bieżących kosztów życia. Wysokość łącznych kredytów i pożyczek sięgnęła kwoty prawie 300.000,00 zł.

Przez wiele lat egzekucję z wynagrodzenia prowadził komornik sądowy. Po potrąceniach egzekucyjnych naszej Klientce pozostawała na życie kwota w wysokości 1.400,00 zł. Dalsze trwanie w tej sytuacji powodowało jedynie to, że kolejne potrącenia egzekucyjne służyły do zaspokajania bieżących odsetek oraz kosztów egzekucyjnych. Kwoty należności głównych nie zmniejszały się. Jedynym sensownym rozwiązaniem okazał się wniosek o upadłość konsumencką. Od momentu wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości nasza Klientka lawinowo zaczęła odbierać od komorników korespondencję w przedmiocie umorzenia kolejnych postępowań egzekucyjnych.

Dobrze dobrane do niniejszej sprawy orzecznictwo spowodowało, że Sąd podzielił nasze stanowisko i ogłosił upadłość konsumencką, pomimo niespełnienia przez naszą Klientkę przesłanki braku winy oraz rażącego niedbalstwa.