Przejdź do głównej części

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej Klientki, pomimo niezłożenia wymaganego wniosku o upadłość przedsiębiorcy. Postanowienie

17 wrz 2018 11:55

Postanowieniem z dnia 13.06.2018 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie przyznał upadłość konsumencką kolejnej naszej Klientce. Klientka przez bardzo długi czas (począwszy od 1998 r.) z powodzeniem prowadziła działalność gospodarczą w branży obuwniczej i transportowej. Niestety, zmiana koniunktury na rynku oraz dodatkowe nieprzewidziane wydarzenia (rozstanie z mężem, pożar zakładu produkcyjnego) spowodowały, że zaczęła popadać w coraz większe problemy finansowe. Do chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości łączna kwota zadłużeń przekroczyła 500.000,00 zł.

Dodatkowym wyzwaniem w sprawie okazał się brak spełnienia przez naszą Klientkę podstawowego wymogu przewidzianego ustawą – Prawo upadłościowe tj. niezłożenie w sądzie we właściwym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy. W takiej sytuacji co do zasady Sąd ma obowiązek oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dzięki pracy naszych prawników, dobrze przygotowanemu wnioskowi oraz uzasadnieniu do niego i przywołanemu orzecznictwu udało się doprowadzić sprawę do szczęśliwego zakończenia. Sąd ogłosił upadłość, a nasza Klienta może rozpocząć nowe życie, bez zobowiązań finansowych.