Przejdź do głównej części

Ogłoszenie upadłości naszego Klienta R.R. po wcześniejszym oddaleniu wniosku o upadłość przez sąd

17 wrz 2018 11:53

Postanowieniem z dnia 07.05.2018 r. Sąd Rejonowy w Katowicach ogłosił upadłość wobec naszego Klienta, który już wcześniej bezskutecznie składał wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W pierwotnej sprawie Sąd nie przychylił się do stanowiska dotychczasowego pełnomocnika naszego Klienta. Co do zasady zatem w kolejnej sprawie zachodziła negatywna przesłanka procesowa w postaci powagi rzeczy osądzonej (res iudicata). Zgodnie bowiem z przepisami, jeżeli dana sprawa była już przedmiotem rozpoznania sądu i w sprawie tej zapadło prawomocne orzeczenie, niedopuszczalne jest wszczynanie kolejnego postępowania w tej samej sprawie. Zgodnie z art. 199 & 1 kpc Sąd wniosek taki powinien odrzucić bez merytorycznego rozpoznania.

W sprawie udało się jednak znaleźć i skutecznie podnieść nowe okoliczności dotyczące stanu zdrowia naszego Klienta, dzięki którym ponowne złożenie wniosku o upadłość konsumencką stało się możliwe. Na skutek ponownego rozpoznania sprawy przez Sąd nasz Klient uzyskał to na czym mu tak bardzo zależało i co było dla Niego jedyną szansą – upadłość konsumencką !